Skočiť na hlavný obsah
x

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak

POZVÁNKA

V súlade s § 12  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kľaku

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak,

ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2018 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.