Skočiť na hlavný obsah
x

Výzva na predkladanie ponúk

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ

Obec Kľak
Adresa: Kľak 9, 966 77 Ostrý Grúň
IČO:  00320722
Kontaktná osoba: Ľuboš Haring
tel. č.: 045 / 68 66 100
e-mail: obecklak@mail.t-com.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.klak.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“

Viac informácii v priloženom dokumente: