Skočiť na hlavný obsah
x

Vitajte

Aktuality

Pozor! Zmena e-mailovej adresy obce
Nová e-mailová adresa je: obec@klak.sk
Povinnosť registrácie chovu ošípaných
V prípade že chováte alebo  máte záujem chovať viac kusov ošípaných ako 1  je potrebné zaslať, alebo prinie
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V p
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie
v dňoch 16.6.2020 a 18.6.2020 v čase od 7.30 do 17.30 hod. Stredoslovenská distribučná a.s.
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Kľakovskej doline
Združenie obcí Kľakovskej doliny dňa 29.7.2016 predložilo žiados