Skočiť na hlavný obsah
x

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
/nariadená karanténa alebo izolácia z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19/

Prijímanie žiadostí od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12.00 hod. telefonicky

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
Renáta Luptáková
kontakt: 0903 463 818