Skočiť na hlavný obsah
x

Vitajte

Aktuality

Motojazda mieru a vďaky
6. mája 2023 Kľak - Ostrý Grúň - Napajedla
Stavanie Mája
Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo obce Kľak Vás pozývajú
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak
POZVÁNKA V súlade s § 12  ods. 1 a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
Odpredaj majetku obce - pozemku
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zver
Predaj pekárenských výrobkov
Pekáreň z Hronského Beňadika bude v obci Kľak predávať pekárenské výrobky každý týždeň