Skočiť na hlavný obsah
x

Odpočet vodomerov - Zmena ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje,

že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0181/2023/V s účinnosťou od 23.10.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej  stránke dodávateľa.

Z dôvodu zistenia stavu vodomeru odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky / ďalej i-SMS/ pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:

•    Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený na www.stvps.sk alebo aj pomocou uvedeného QR kódu v priloženom dokumente bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa kde sa nachádza tento formulár
•    Zaslaním stavu alebo fotografie vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
•    Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419  
•    Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.
       
Pri oznamovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:  
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  dodávateľ  doporučuje  stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE  formulára na www.stvps.sk alebo oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Stav vodomeru možné nahlásiť do 19.11.2023.
        
Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.