Skočiť na hlavný obsah
x

Realizácia projektu opravy a modernizácie pamätnej izby

Obec Kľak v mesiacoch september, október, november a december 2022 vykonala práce súvisiace s projektom: „Oprava a modernizácia pamätnej izby“.

V priestoroch pamätnej izby, ktorá je venovaná vypáleniu a vyvraždeniu obce Kľak, II. svetovej vojne a SNP boli postupne vykonané práce súvisiace s opravou a výmenou elektroinštalácie, úpravou povrchov stropu a stien a modernizáciou expozície. Do priestorov boli postupne namontované zariadenia na premietanie dokumentov o vypálení obce, o udalostiach II. svetovej vojny a o SNP, s cieľom zlepšiť odovzdávanie informácií o uvedených udalostiach.

Veríme, že tento projekt širokej verejnosti, žiakom, študentom, obyvateľom obce a ostatným návštevníkom priestorov pamätnej izby moderným spôsobom poskytne informácie o tragických udalostiach II. svetovej vojny, bude formovať povedomie návštevníkov a ich postoj k historickým udalostiam spätých s našou národnou históriou.

Celý projekt bolo možné uskutočniť iba vďaka poskytnutej finančnej dotácii z Ministerstva obrany SR na základe žiadosti obce z dotačného systému Ministerstva obrany SR, za čo im chceme vyjadriť svoje veľké poďakovanie.