Skočiť na hlavný obsah
x

Wifi pre Teba

WiFi pre Teba Plagat

 

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071T576
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 

Krvavá nedeľa – 2021

Kľakovská dolina je jedna z najkrajších dolín stredného Slovenska, ležiaca pod Vtáčnikom, rozpoltená horským potokom.

Prihlásiť sa na odber Podnikateľ