Skočiť na hlavný obsah
x

Vianočný Vinš

Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech Vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší Vašich vloží,
radosť, šťastie, pokoj boží.

Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce Vám chceme priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby nový rok za to stál.

Radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov Vám želajú
Ľuboš Haring, starosta obce Kľak,
poslanci Obecného zastupiteľstva
a pracovníci obce.

 

Dokumenty